Conferència de Martí Ribas. “La revolució elèctrica”

Liderar el procés de descarbonització i reduir els terminis per aconseguir-la podria col·locar les Illes Balears a l’avantguarda europea de la transició energètica i de la implantació d’energies renovables.

Un estudi elaborat per Monitor Deloitte en col·laboració amb Endesa fa incidència en l’oportunitat que suposaria accelerar el procés de descarbonització de les Illes Balears i avançar-lo una dècada amb la finalitat d’obtenir beneficis en matèria d’inversió i recuperació econòmica,  generació d’ocupació i l’eficiència energètica.

Així ho ha explicat el director general d’Endesa a les Illes, Martí Ribas, qui assegura que la despesa energètica de les famílies balears disminuiria entre un 30 i un 40% en 2030 respecte a l’actualitat i entre un 60 i un 72% per a 2040. Una despesa que avui és susceptiblement més elevada en comparació amb altres territoris per les pròpies característiques insulars (inexistència de salts d’aigua generadors d’energia, inaplicació d’energia nuclear, terciarización de l’economia…).

Per a això, Ribas aposta per un canvi d’hàbits fins a aconseguir el descens de les emissions del parc mòbil mitjançant la implantació de l’ús del vehicle elèctric, la migració dels sistemes de calefacció cap a la bomba de calor i els sòls radiants i la potenciació de l’autoconsum energètic. Sense oblidar el rellevant paper de l’anomenat hidrogen “verd” i d’una indústria orientada a donar suport a la necessària transició energètica que aconsegueixi també l’eficiència de l’energia fòssil.

Com a reptes a aconseguir per a poder dur a terme aquest ambiciós projecte, no es pot obviar la necessitat d’una forta inversió que permeti créixer en instal·lacions i emmagatzematge sostenible per a cobrir la demanda. També amb la necessitat de comptar amb un marc regulador sòlid i tota l’energia de la Universitat i els emprenedors que canalitzi el talent per a tenir èxit en aquesta descarbonització temprana.

“Semàfor COVID a les Illes Balears”
Situació politicoeconòmica i laboral en l’època COVID