Trobades “Economía y Sociedad”.

El maig de 2006 es va crear el grup “Economía y Sociedad”, integrat per diverses associacions que agrupen a un nombre considerable d’empresaris, economistes, directius, professors universitaris i altres membres de la societat relacionats amb l’activitat econòmica i social.

El grup està format per les següents associacions: Associació Valenciana d’Empresaris, Cercle d’Economia, Cercle d’Economia de Mallorca, Círculo de Empresarios, Círculo de Empresarios Vascos, Círculo de Empresarios de Galicia, Institución Futuro i l’Observatorio Económico de Andalucía.

El grup “Economía y Sociedad”, realitza reunions periòdiques, que serveixen com a punt d’intercanvi d’opinions i com a espai de debat d’idees, on es realitzen aportacions i propostes per tal de millorar les condicions socioeconòmiques de l’Estat. A més, a la finalització de cada una de les trobades s’emet una nota d’opinió conjunta on, les vuit entitats manifesten la seva posició i valoren la situació política i econòmica actual.

VII Encuentro de Economía y Sociedad

Sevilla – 01/12/2014

VI Encuentro de Economía y Sociedad

Mallorca – 10/02/2014

V Encuentro de Economía y Sociedad

Valencia – 19/10/2010

IV Encuentro de Economía y Sociedad

Bilbao – 29/06/2009

III Encuentro de Economía y Sociedad

Barcelona – 19/06/2008

II Encuentro de Economía y Sociedad

— – 18/06/2007

I Encuentro de Economía y Sociedad

— – 11/05/2006

Entitats Participants

Contacte | Contacto

Per contactar amb nosaltres pots fer-ho a través d'aquest formulari.

Para contactar con nosotros puedes hacerlo a través de este formulario.