Presentació.

Què és el Cercle d’Economia de Mallorca?

És una associació sense ànim de lucre que té entre els seus objectius revitalitzar i modernitzar la vida socioeconòmica de les Illes Balears, articular la societat civil de la nostra comunitat i contribuir al progrés i benestar de tota la ciutadania.

En definitiva, és un espai de debat i diàleg de caràcter pluralista; apartidista i totalment independent d’interessos econòmics o empresarials.

Com intenta assolir els seus objectius?

El Cercle d’Economia de Mallorca organitza conferències, xerrades, sopars-col·loqui i jornades amb persones rellevants dels més diversos àmbits (educació, cultura, turisme, empresa, política…). A més, elabora estudis, anàlisis i informes sobre els grans temes que afecten als ciutadans de les Illes Balears.

Com funciona?

Una de les característiques més importants del Cercle d’Economia de Mallorca és la seva independència econòmica i política. Per aquest motiu, no rep cap tipus de subvenció per part d’administracions o partits, i desenvolupa la seva tasca gràcies a les aportacions dels seus socis. Si voleu més informació sobre les nostres activitats i sobre com participar-hi, clicau aquí.

Qui en forma part?

La composició del Cercle és heterogènia, així, està format per socis que es dediquen a l’assessoria fiscal i laboral, professionals liberals, com advocats, metges, economistes i també enginyers i membres de l’Administració Pública i de la Universitat.

Quina és la seva composició interna?

A nivell d’òrgans estatutaris, l’Assemblea General de Socis és el màxim òrgan de decisió de l’entitat i es reuneix dos pics a l’any (els mesos juliol i desembre).

La Junta Directiva, elegida directament per l’Assemblea, és l’òrgan de representació, administració i direcció del Cercle.

Finalment, la Comissió Executiva, és un òrgan reduït que exerceix, juntament amb la Gerència, la gestió diària de l’entitat.

Contacte | Contacto

Per contactar amb nosaltres pots fer-ho a través d'aquest formulari.

Para contactar con nosotros puedes hacerlo a través de este formulario.