Plataformes.

El Cercle d’Economia de Mallorca, atenent al seu objecte social de contribuir i millorar la societat, ha participat des dels seus orígens en diverses plataformes, ja sigui sumant-se a elles o bé, sent l’impulsor de les mateixes. Aquestes plataformes han esdevingut un vertader altaveu de tota la societat civil per reclamar canvis en matèries en les qualsels ciutadans de Balears han sortit perjudicats.

Sense anar més lluny, el Cercle va ser el promotor de la primera plataforma de la societat balear en defensa d’un nou sistema de finançament l’any 2007, amb el document: “Proposta de reforma del model del sistema de finançament”. La situació, aleshores de la Comunitat era crítica en quant a inversions estatals i déficit fiscal.

L’any 2013, el Cercle s’adhereix a la plataforma “Pacte per l’Educació”, que cerca l’assoliment d’un gran acord educatiu entre els diferents partits polítics i que sumi a tota la Comunitat educativa.

FINANÇAMENT

PLATAFORMA CÍVICA “POR LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN”

Manifiesto Plataforma Cívica por la Financiación 2016 – Castellano

Manifiesto Plataforma Cívica por la Financiación 2016 – Català

 

RELACIÓN DE ENTIDADES INTEGRADAS EN LA PLATAFORMA CÍVICA

JUNTA GESTORA PLATAFORMA. MANIFIESTO 22 JULIO 2005

CÁMARA DE COMERCIO DE MALLORCA.

CÁMARA DE COMERCIO DE MENORCA.

CONFEDERACIO D’ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE BALEARS. CAEB.

PETITA I MITJANA EMPRESA DE MALLORCA. PIMEM

COL.LEGI D’ADVOCATS DE LES ILLES BALEARS.

COL.LEGI D’ARQUITECTES ILLES BALEARS.

COL.LEGI D’ECONOMISTAS DE LES ILLES BALEARS.

COL.LEGI D’ENGINYERS INDUSTRIALS SUPERIORS DE BALEARS.

AGRUPACIÓN DE CADENAS HOTELERAS.

FEDERACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE MALLORCA.

CERCLE D’ECONOMIA DE MALLORCA.

 

ENTIDADES ADHERIDAS 12 JUNIO 2006

COL.LEGI DE METGES DE LES ILLES BALEARS.

COL.LEGI DE FARMACEUTICS DE LES ILLES BALEARS.

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE LAS ISLAS BALEARES

FOMENTO DE TURISMO DE MALLORCA.

COLEGIO DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MCA.

FEDERACIO D’EMPRESARIS DE COMERÇ DE LES BALEARS. AFEDECO.

ASSOCIACIO BALEAR DE L’EMPRESA FAMILIAR.

UNION PROFESIONAL DE BALEARES.

 

ENTIDADES ADHERIDAS 28 ENERO 2008

ASSOSIACIO JOVES EMPRESARIS DE BALEARS

 

ENTIDADES ADHERIDAS 28 JULIO 2008

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE BALEARES.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS DE BALEARES.

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA ISLAS BALEARES.

COL.LEGI OFICIAL DE DECORADORS I DISSENYADORS D’INTERIORS DE BALEARS.

ASOCIACION DE FABRICANTES Y EMPRESAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCION DE BALEARES. AFACO.

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BALEARES

SINDICATO UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE BALEARES. UGT

SINDICATO COMISIONES OBRERAS DE BALEARES. CCOO.

UNIVERSITAT ILLES BALEARS. UIB.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.

COLEGIO ADMINISTRADORES DE FINCAS DE BALEARES

 

Descargue el  Documento Plataforma Cívica por la Financiación 2010

Contacte | Contacto

Per contactar amb nosaltres pots fer-ho a través d'aquest formulari.

Para contactar con nosotros puedes hacerlo a través de este formulario.