Junta Directiva.

La Junta Directiva és l’òrgan de representació, administració i direcció del Cercle.

La Junta Directiva, elegida directament per l’Assemblea, és l’òrgan de representació, administració i direcció del Cercle.

El seu mandat és de dos anys i, entre les seves funcions està la de triar qui ocuparà la Presidència de l’entitat.

Contacte | Contacto

Per contactar amb nosaltres pots fer-ho a través d'aquest formulari.

Para contactar con nosotros puedes hacerlo a través de este formulario.