Grups de Treball.

Els Grups de Treball o Comissions, formen l’estructura descentralitzada de l’entitat i es configuren com grups reduïts de socis que es reuneixen amb caràcter periòdic, per tal de fer informes, estudis, anàlisis o dur a terme projectes específics d’un sector o una temàtica concreta.

Les comissions actuals són:

La Comissió de Salut i Benestar és el grup reduït que estudia el desenvolupament dels diferents indicadors sobre les condicions de vida dels ciutadans de Balears.

Entre els projectes més destacats per a l’any 2017, la Comissió d’Innovació ha posat en marxa la I Edició dels Premis Cercle d’Economia a Idees Innovadores per a la millora de la societat, una empenta per impulsar i fomentar les idees emprenedores dins la nostra Comunitat, amb especial cura de millorar la competitivitat empresarial, projectes adreçats a persones amb discapacitats i propostes universitàries per millorar la nostra societat.

La Comissió de Cultura és la responsable de la proposta de creació de la Ruta Ramon Llull, un itinerari europeu que transcorr per diverses ciutats del continent on el filòsof Ramon Llull va desenvolupar part de la seva vida. Aquest és un projecte que pretén aconseguir la desestacionalització mitjançant l’augment del turisme cultural.

La Comissió de Societat Civil i Funció Pública duu a terme, des de fa alguns any, la realització de l’Enquesta de Qualitat Democràtica, adreçada a la societat balear per tal de veure l’estat d’opinió dels ciutadans respecte a la vida socioeconòmica de les Illes.

La Comissió d’Educació, s’ha marcat entre els seus objectius per l’any 2017 duu a terme xerrades i taules rodones amb els diferents representants del món educatiu per tal de fer un seguiment del document del Pacte per l’Educació, que el Cercle d’Economia de Mallorca va impulsar ara fa dos anys.

El Grup d’Estratègia Econòmica, neix amb el propòsit de realitzar tot un seguit d’estudis i informes amb caràcter periòdic que posin el focus en la situació estructural de la nostra Comunitat. Amb l’objectiu de fer propostes que no incideixin tant en la situació conjuntural, sinó més en propostes amb un ampli recorregut que estableixin el futur a llarg termini de les Illes Balears.

Actualment està desenvolupant un document on un grup format per una gran part d’exConsellers d’Economia del Govern de les Illes Balears, de diferentes sensibilitats hi estan aportant la seva opinió per aconseguir presentar un projecte enriquidor i fer una proposta als Governants i a la Societat per a la seva consideració.

 

La Comissió d’Economia Aplicada, és el grup de treball del Cercle que s’encarrega de l’estudi dels indicadors macroeconòmics, de la situació econòmica i financera de la nostra Comunitat i que pretén des de diferents àmbits redactar notes d’opinió on es valorin des de la més absoluta objectivitat els pros i les contres de dur a terme determinades decisions. L’any passat, van realitzar un estudi damunt l’impacte de la implantació de l’Impost sobre Estades Turístiques, valorant les diferents opcions en quant a la seva introducció i valorant les avantatges i els inconvenients que suposava.

Contacte | Contacto

Per contactar amb nosaltres pots fer-ho a través d'aquest formulari.

Para contactar con nosotros puedes hacerlo a través de este formulario.