Comissió Executiva.

La Comissió Executiva, és un òrgan reduït que exerceix, juntament amb la Gerència, la gestió diària de l’entitat.

El seu mandat és de dos anys, i expira amb el cessament de la Junta Directiva.

Contacte | Contacto

Per contactar amb nosaltres pots fer-ho a través d'aquest formulari.

Para contactar con nosotros puedes hacerlo a través de este formulario.